April 2013

i wear the best clothes. My wardrobe is full of feminine clothes

29. april 2013 at 13:41 | Unhappy Soul |  hidden in the dark
*i wear the best clothes. My wardrobe is full of feminine clothes*
Ano ano ano, mám!!!! (please be mine...)

Trip to the concert.

23. april 2013 at 14:06 | Unhappy Soul |  voice heart´s

Keď niečo chcete zažiť, môžte si to predstavovať vo Vaších mysliach a precítiť Vašu zbožnu prosbu.
Ja som našla iný spôsob. Písanie. Napíšem si svoju predstavu a dám do nej všetky city. A verím, že moje sny, sa vyplnia. (as if it already happen) Ani si neviete predstaviť, ako úžasne sa to píše. A akú mam z toho písania radosť.
Dávam sem svoju ešte nedokončenú časť.

Love yourself.

15. april 2013 at 12:19 | Unhappy Soul |  voice heart´s


Falling in love with yourself is as beautiful as any experience of love is. It's learning to laugh at your awkward tendencies and smile at all your quirky habits. It's learning to be grateful for the many sides you have - confident, crazy, shy, sexy, nerdy, angry, weird, and all the rest of them. It is realizing that you're one of a kind and that you deserve to give the world the best person you can be. Falling in love with yourself is being happy in your life and knowing that in this one moment in time, you're beautiful simply because you are you.


Will you Be mine??

12. april 2013 at 15:59 | Unhappy Soul |  voice heart´s
If
I make you laugh everyday
Will you be mine?
If
I be there every time you down
Will you be mine?
If
I treat all your wound
Will you be mine?
If
I hug you when you cold
Will you be mine?
If
I draw a picture of you
Will you be mine?
If
I walk a thousand miles for you
Will you be mine?
If
I create a song and sing for you
Will you be mine?
If
I give you my heart
Will you be mine?
If
I die for you
Will you be mine just for a while?

Zakázala som si na Teba myslieť. Už viac sa s Tebou nemôžem pohrávať, nevinnými myslienkami,


True Ladies.

10. april 2013 at 20:58 | Unhappy Soul |  hidden in the dark
Nepoznala som tie časi, ale aj tak, sa mi za nimi cnie.


Manželstvo uzavierané v nebi.

6. april 2013 at 10:34 | Unhappy Soul |  voice heart´s
Nehádžem perly sviniam.


.......Sobáš berú, ako jednoznačnú zmluvu, ktorou sa navzájom hmotne zaisťujú, aby sa obojstranné telesné oddávanie mohlo diať bez rozpakov a vypočítavosti.

Žena pri tom zaujíma zneucťujúce postavenie. V osemdesiatich zo sto prípadov sa žená dáva alebo jednoducho predáva do služieb mužovi. On nevidí v nej rovnocennú družku ale okrem predmetu obdivu len lacnú ochotnú gazdinú, ktorá mu spríjemní domov a s ktorou pod pláštikom falošnej počestnosti sa môže oddávať svojim chúťkam.

Len zriedkakedy to býva opravdivá duševná láska, ktorá dá podnet k tomuto najvážnejšiemu zo všetkých krokov v pozemskom živote.
Nejeden pozemský život je tak úplne stratený pre vlastný učel osobného bytia.
Aké iné je to, keď manželstvo, bolo uzavreté na správnom základe a harmonicky sa rozvíja. Radostne, v dobrovoľnej službe jeden k druhému rastú navzájom do duševného zušlachtenia, bok po boku hľadias s úsmevom v ústrety pozemským starostiam. Také manželstvo je potom štastím a na prospech pre celé bytie.

"Manželstva sa uzatvaraju v nebi" znamená v prvom rade to, že každý človek už pri svojom vstupe do pozemského života si prináša určite vlastností, ktorých harmonicky vyvoj môžu podnietit ľudia s vlastnostami na to vhodnymi. Tieto vhodne vlastnosti nie su vsak rovnaké, ale také, ktoré sa doplnaju a týmto doplnanim ich činia plnohodnotnými. Len v plnohodnosti zaznievaju všetky struny v harmonickom akorde. Ak teda jedna strana učini druhu plnohodnotnou, potom sa i tá prvá stava posobenim tej druhej plnohodnotnou a v spojeni obidvoch, to jest v spoločnom živote a posobení, zaznie ten harmonický akord. Take je manželstvo uzavrete v nebi.
Tým vsak nieje povedané že k harmonickému manželstvu sa pre človeka hodí len jediny, presne určený iný clovek na zemi. Spravidla je to niekolko ludi, prechovavajucich v sebe jeho doplnenie.!

Zdrave manželstvo vyžaduje spoločnu pracu a vysoké ciele, prave tak, ako pre zdrave tele je nevyhnutny pohyb a čerstvy vzduch. Kto počita s pohodlim a čo možno s najvačšiou bezstarostnostou a na tom chce vybudovať spoločné žitie, zožne nakoniec len nezdravosť so všetkými sprievodnými javmi. Preto snažte sa vstupoat do takých manželstiev ktoré su uzavierané v nebi. Potom vas štastie najde.

A samozrejme, sa tým nemyslí sobáš v kostole. Tieto slová su dané z duchovného a preto len v duchovnom možete nájsť ich správne vysvetlenie.For the only one... ♥

4. april 2013 at 21:06 | Unhappy Soul |  hidden in the dark


That night, whenever the falling star cross over the horizons. That very night, where I hold your hand and never let go. I promise under the moon that shines, your name and mine will be written in the sky forever, because I love you so deeply above all else...

Every day I am waiting for you, even for a thousand more, I'll do,
Like the flowers that live on the other side of the mountain, that is love,
Flowing to the downstream, a river that racing with anxiety over the time,
Baby, whenever a couple of doves were flying away, they'll be together also,
Every night while I watch the stars, I always ponder about you,
Your eyes, your smiles and everything inside your heart, I love you,
Doesn't matter when or where, still be a perfect moment for us,
Just close your eyes and you'll see me in your beautiful dreams,
Like a rainbow that exists after the rain, our love is so amazing,
Beneath the sky and clouds, our story is dancing
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥